Nieruchomości

Czy mogę prosić o prospekt informacyjny ?

W ostatnim artykule wyjaśniłam Wam, czym jest umowa deweloperska. Kto jeszcze go nie przeczytał, zachęcam do nadrobienia zaległości 🙂 Dzisiaj temat pokrewny, a mianowicie chciałabym wyjaśnić Wam, czym jest prospekt informacyjny.
Zasadniczo umowa deweloperska bez prospektu nie może funkcjonować. Ustawa, o której wspomniałam w ostatni artykule (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana także ustawą deweloperską) nakłada obowiązek podpisywania umów w formie aktu notarialnego, a także udostępnienia klientom przed jej podpisaniem tzw. prospektu informacyjnego, który jest jej integralną częścią.

Układ prospektu informacyjnego dokładnie określa ustawa. Jego forma jest dość prosta, przez co ma być czytelny i łatwy w odbiorze dla klientów. Jednolita konstrukcja w formie tabelarycznej znacznie pomaga w porównywaniu prospektów różnych inwestycji.

Prospekt składa się z dwóch głównych części: ogólnej i indywidualnej.

części ogólnej znajdziecie następujące informacje:

I Dane rejestrowe dewelopera.

II Informacje dotyczące doświadczenia dewelopera oraz wcześniej ukończonych inwestycji.

III Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego:
– informacje dotyczące gruntu: adres, numer księgi wieczystej, istniejącego obciążenia hipotecznego, jeśli występuje, plan zagospodarowania przestrzennego, informacje na temat najbliższego otoczenia w promieniu jednego kilometra od nieruchomości,
– informacje dotyczące budynku: numer pozwolenia na budowę, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości, opis przedsięwzięcia deweloperskiego, sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, sposób finansowania budowy oraz zastosowany przez dewelopera środek ochrony, a także harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego. Następnie spora część jest poświęcona warunkom odstąpienia od umowy deweloperskiej, co powinno być zawarte w tym samym zakresie również w umowie deweloperskiej,
– na samym końcu tej części znajdują się informacje o możliwości zapoznania się przez potencjalnego nabywcę z aktualnym stanem księgi wieczystej, kopią aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do CEIGD, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za dwa ostatnie lata i projektem architektoniczno-budowlanym.

Następnie mamy drugą część prospektu, czyli tzw. część indywidualną, w której uzupełniane są informacje dotyczące już konkretnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pod artykułem załączam Wam wzór całego prospektu informacyjnego z ustawy, która to reguluje.

Prospekt informacyjny to zdecydowanie dokument, z którym musicie się zapoznać i takie też oświadczenie zostanie złożone w umowie deweloperskiej. Deweloper ma obowiązek zawrzeć w prospekcie prawdziwe i aktualne dane, czyli zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jeśli nie zostanie to spełnione klient ma prawo do odstąpienia od umowy, a na deweloperze grozi odpowiedzialność karna. To na co szczególnie warto zwrócić uwagę, to punkt odnośnie inwestycji planowanych w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości oraz czy informacje podane w prospekcie pokrywają się z tym, co zawarte jest w umowie deweloperskiej.
Mam nadziej, że i tym razem udało mi się rozwiać Wasze wszelkie wątpliwości na ten temat.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.